Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

foretaksmodellen

Del av skattereformen (2006). Fysisk person som driver virksomhet i skattelovens forstand, skal skattlegges løpende med 28 prosent av alminnelig inntekt og for beregnet personinntekt (med toppskatt og trygdeinntekt). I prinsippet er foretaksmodellen en videreføring av den tidligere delingsmodellen, men med noen endringer. Ved beregningen inntrer en skjermingsmetode i stedet for delingsmodellen. I hovedtrekk innebærer det at personinntekt er alminnelig inntekt fra foretaket redusert med skjermingsfradrag og enkelt andre korrigeringer. Beregningen er i all hovedsak lik tidligere beregning. Foretaksmodellen omfatter alle foretak som utøver virksomhet i skattelovens forstand og som drives av en fysisk person. Vilkårene for å konstatere at det utøves virksomhet er uendret i forhold til tidligere, men opphevelsen av delingsmodellen innebærer at det ikke kreves aktivitet utover det som følger av vilkårene for å fastslå at det foreligger skattemessig virksomhet.
Se også:

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.