Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

forsiktighetsprinsippet

Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. Regnskapsloven § 4-1 første ledd nr. 4. Urealisert tap skap resultatføres. Prinsippet innebærer at eiendeler og inntekter ikke skal overvurderes, og at gjeld og kostnader ikke skap undervurderes.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.