Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

fusjon ved opptak

En fusjon er en formell sammenslåing av to eller flere selskap. Den mest vanlige formen for fusjon er fusjon ved opptak, opptaksfusjon. En opptaksfusjon gjennomføres ved at det overdragende selskap overdrar alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser under ett til det overtakende selskap. Aksjonærene i det overdragende selskapet får som vederlag aksjer i det overtakende selskap (eventuelt inntil 20% i kontanter). Overføringen av det overdragende selskaps eiendeler og rettigheter i det overtakende selskap anses som en direkte videreføring.
Se også:

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.