Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

gjennomstnittrente

1. Nøkkeltall for livsforsikringsselskap, som sier noe om avkastning på forsikringstakernes fond. Formel: (Brutto finansinntekter - Rentekostnader - Utbytte - Avsetninger til EK og pliktige avsetninger til sikkerhetsfond)/Forsikringstakernes gjennomsnittsfond (jfr. Kredittilsynet). 2. Nøkkeltall for bank. Formel for utlån: Renteinntekter utlån til kunder/Gjennomsnitt brutto utlån år 1. Formel for inntekt: Rentekostnader innskudd fra kunder/Gjennomsnittlig kundeinnskudd

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.