Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

god regnskapsskikk

Rettslig standard, jf regnskapsloven § 4-6. Regnskapsloven inneholder en bestemmelse om at registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk. God regnskapsskikk er ment å supplere loven når det gjelder forhold som ikke er direkte regulert i lov eller forskrift, samt å presisere de lovregler som gis. God regnskapsskikk må oppfattes som et dynamisk begrep. Dets innhold vil til enhver tid avhenge av det syn regnskapsskyndige har. I Norge utarbeides regnskapsstandarder av Norsk Regnskapsstiftelse. Også andre institusjoner (bl.a Den norske revisorforening, Norske Finansanalytikeres Forening og Oslo Børs) har uatbeidet normer som bidrar til utvikling av begrepet god regnskapsskikk.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.