Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

goodwill

[Eng. goodwill]
(GW) 1) I regnskapsmessig betydning er goodwill differansen mellom det du betaler for kjøp av en bedrift, eller dens "innmat", (anskaffelseskost) og den oppkjøpte bedriftens egenkapital (bokført verdi). Denne merverdien er et anleggsmiddel som fremgår som goodwill under immaterielle eiendeler i balansen hos kjøper. Goodwill kan regnskapsmessig bare aktiveres ved kjøp, mens tilsvarende merverdier som opparbeides i eget selskap ikke vises i regnskapet. 2) Den verdi et forretningsforetak har i sin kundekrets, sitt renommé, sitt kjente og innarbeidede firmanavn osv

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.