Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

goodwill - GW

[Eng. goodwill]

 

1) I regnskapsmessig betydning er goodwill differansen mellom det du betaler for kjøp av en bedrift, eller dens "innmat", (anskaffelseskost / forretningsmessig verdi) og identifiserbare materielle og immaterielle eiendeler. Denne merverdien er et anleggsmiddel som fremgår som goodwill under immaterielle eiendeler i balansen hos kjøper. Goodwill kan regnskapsmessig bare aktiveres ved kjøp, mens tilsvarende merverdier som opparbeides i eget selskap ikke vises i regnskapet. Ved verdivurdering fremkommer goodwill ved: avkastningsverdi minus verdijustert egenkapital. Sistnevnte beregnes ved en substansverdivurdering der bokført egenkapital justeres for mer- og mindreverdier i balansen og eventuelt latent skatt.

 

2) Den verdi et forretningsforetak har i sin kundekrets, sitt renommé, sitt kjente og innarbeidede firmanavn osv.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.