Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

grunnleggende regnskapsprinsipp

En samling av prinsipper som utarbeidelsen av årsregnskapet bygger på. Prinsippene er regulert i regnskapsloven kapittel 4. De grunnleggende prinsippene er sammensatt av ti prinsipp: Transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet, forsiktighetsprinsippet, sikringsprinsippet, kravet til beste estimat, kongruensprinsippet, konsistent prinsippanvendelse og ensartet prinsippanvendelse, forutsetningen om fortsatt drift og god regnskapsskikk.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.