Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

immaterielle eiendeler

[Eng. intangible assets]
Eiendeler i balansen knyttet til rettigheter av ikke materiell art, f.eks. den bokførte verdien av patenter, salgsrettigheter, varemerker, utsatt skattefordel og goodwill. Investeringer i immaterielle eiendeler har ofte noenlunde samme karakter som investeringer i varige anleggsmidler, hvor investeringen vil ha relativt langsiktige virkninger. I praksis er det imidlertid vanskelig, for ikke å si umulig, å avgjøre hvilke virkninger mange immaterielle investeringer vil ha over tid. Av den grunn utgiftsføres normalt disse investeringen i utgiftsåret (reklamekampanjer, utviklingsarbeid etc..).

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.