Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

juridisk due diligence

[Eng. legal due diligence][Synonymer: juridisk analyse]
Sentralt i oppkjøp av virksomheter. Er papirene i orden? Er alle formalia i orden og i overenstemmelse med det som er oppgitt fra selgers side? Hvordan er risikoen for skjulte eller latente skatte- og avgiftskrav? Foreligger det juridiske aspekt ved eksterne avtaleforhold (f.eks med aksonærer, patenter, varemerke eller lignende) som påvirker transaksjonen? Foreligger det begrensninger på selskapets eindommer eller virksomhet som vil påvirke framtidige inntjeningsmuligheter? Foreligger det brudd på lover og regler (f.eks HMS-forskrifter)? Hvordan er risikoen for eventuelle søksmål og erstatningskrav, og hvordan er virksomheten forsikret i forhold til disse? I hvilken grad risikerer en kjøper overraskelser som følge av rot eller svakheter i formalia og avtaleverk? Det være seg bevisst eller ubevisst fra selgers side.Dette er utgangspunktet for den jurisdiske analysen. Den tar for seg alle formalia og avtaler som er knyttet til bedriften. Altså alle juridiske forhold. Det er også vanlig å inkludere den skattemessige analysen. En juridisk analyse innebærer ofte avgrensningsproblemer i forhold til den finansielle analysen.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - rammeverk
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Finansiell analyse

  Bruk våre sjekklister til å gjennomføre en finansiell analyse av et kjøpsobjekt: Er økonomien som forutsatt? Få også tips til presentasjon av resultatet til din oppdragsgiver (kjøper).

 • Hurtigguider - rammeverk
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Kommersiell analyse

  Bruk vår sjekkliste til å gjennomføre en kommersiell analyse, en "helsesjekk", på et kjøpsobjekt. Få også tips til presentasjon av resultatet til din oppdragsgiver (kjøper).

 • Hurtigguider - rammeverk
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Due diligence - faser og analyseområder

  Hvordan vet du at selgers informasjoner er korrekte? Unngå å kjøpe katta i sekken. Få oversikt over hvordan du sjekker at de forutsetningene du bygger dine vurderinger på er riktige.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.