Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

konkurranseevne

Omfatter ulike faktorer som påvirker grad av tilfredshet hos sluttbrukerne: kvalitet, pris, service, tilpasningsevne m.m., og dermed den enkelte aktørs evne til å konkurrere i markedet. For et land som helhet vil deltakelsen i internasjonal handel gjør det mulig å oppnå en langt høyere levestandard enn dersom økonomien hadde vært mer skjermet overfor utenlandsk konkurranse. Fordelene ved internasjonal handel blir imidlertid vesentlig redusert hvis en ikke samtidig sørger for en full og effektiv utnyttelse av ressursene. Et lite land med god konkurranseevne har en rimelig balanse i utenriksøkonomien, samtidig som en har full og effektiv utnyttelse av ressursene (blant annet liten/ingen arebeidsledighet). En kan ikke uten videre trekke slutninger fra utviklingen i konkurranseevnen for enkeltbedrifter eller enkeltnæringer til utviklingen i konkurranseevnen for et helt land. Høyere kostnadsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere bidrar til at konkurranseevnen svekkes. Dermed vil bedrifter som er utsatt for konkurranse fra utenlandske produsenter, tape markedsandeler. I de fleste bedrifter vil lønnsutgiftene være den viktigste kostnaden.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - prosess
  Anders SkoeEget konsulentfirma, ICS, Sveits

  Lag en SWOT-analyse som virker

  Få kartlagt de muligher og problemer det er kritisk å gjøre noe med i den kommende planperioden. Legg grunnlaget for operative strategier og fokus i organisasjonen.

 • Hurtigguider - prosess
  Anders SkoeEget konsulentfirma, ICS, Sveits

  Strategimotoren

  Få et strukturert og praktisk rammeverk som hjelper deg både med å utvikle, vedlikeholde og forankre mål og strategier som gir resultater.

 • Hurtigguider - rammeverk
  Anders SkoeEget konsulentfirma, ICS, Sveits

  Bedriftens identitet

  En bedrifts identitet kan gjerne betegnes som bedriftens egenart, og kan beskrives gjennom de fire sentrale, langsiktige og grunnleggende begrepene visjon, misjon, forretningsidé og organisasjonsidé.

 • Fagartikler
  Arild HaraldsenAdministrerende direktør NorStella - en privat, næringsdrivende stiftelse for fremme av e-handel/e-business

  Hvordan oppnå konkurransefortrinn med nettbutikk

  Wittjusen & Jensen selger kontorrekvisita, dvs. ikke-strategiske varer, over Internett. Det har ikke - i motsetning til hos andre nettbutikker - ført til prispress, men forsterket konkurranseevne. Fordi Wittjusen & Jensen har fokusert på kjøps- og salgsprosessen, og ikke på teknologien.

 • Hurtigguider - rammeverk

  Verdikjeder

  Beskrivelsen av en verdikjede er en kategorisering av de generiske verdiskapende aktivitetene i en organisasjon. Det skilles mellom kjedens primæraktiviteter og dens støtteaktiviteter.

 • Fagartikler
  Arild HaraldsenAdministrerende direktør NorStella - en privat, næringsdrivende stiftelse for fremme av e-handel/e-business

  Spillet rundt den offentlige markedsplassen

  "Spillet" om den offentlige markedsplass trenger en "usynlig hånd". Arild Haraldsen forklarer hvorfor.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.