Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

kontantstrømbaserte modeller /DCF/ kontantstrømmetoden

[Eng. Discounted cash flow (DCF)]

 

Synonymer: kontantstrømbaserte metoder

 

Brukt ved verdivurdering. Grunnlaget for å drive forretning er til syvende og sist det å få penger inn i kassa. Eierne av en virksomhet forventer med andre ord at eierskapet vil medføre kontanttilførsel i framtiden. Kontanttilførselen kan ha mange former. Den kan være åpen, for eksempel i form av utbytte og aksjesalg, eller virksomhetens frie kontantstrøm til egenkapitalen. Kontanttilførselen kan også være kamuflert, for eksempel i form av høy gasjering av en eller flere av eierne, frynsegoder til eierne og overførsel til andre selskaper som eies av noen av eierne (høye/lave avregningspriser mv.) Deltar eierne i flere selskaper, kan kontanttilførselen delvis også manifestere seg gjennom økt omsetning og/eller lavere kostnader i de øvrige selskapene (synergi). Hvilken kontanttilførsel kan du forvente, og i hvilken grad vil den kunne bidra til verdiskapning for eierne? I kontantstrømmodellen er det også viktig å ta hensyn til skatt. Dette skyldes ikke minst at den effektive skattesats varierer fra selskap til selskap. Når man budsjetterer kontantoverskudd for en lengre periode, bør man også ha i mente at konjunkturene skifter.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.