Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

kredittverdighetsanalyse

En kredittbeslutning i en kredittinstitusjon bygger normalt på et studium av hvordan et sett nøkkeltall har utviklet seg over tid og en sammenligning av bedriftens nøkkeltall med fastsatte standarder. Mange kredittinstitusjoner har utviklet risikoklassifiseringssystemer på basis av krav til finansielle nøkkeltall. Risikoklassifiseringen har betydning for den lånerente kredittinstitusjonen krever, hvor nøye oppfølgingen av lånetakeren er osv. I tillegg til nøkkeltallene tar man hensyn til annen informasjon, f.eks. konjunkturutsikter, når kredittverdigheten skal bedømmes.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.