Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

likvidasjonsverdi

[Synonymer: realisasjonsverdi]
Verdi som leggges til grunn når eiendeler skal selges (Motstykket til verdier ved fortsatt drift ("going-concern" verdier) ). Likvidasjonsverdi reflekterer det teoretisk laveste beløp eierne vil sitte igjen med dersom virksomheten avvikles..Likvidasjonsverdien tar utgangspunkt i bokført egenkapital ifølge den sist tilgjengelige balanse. Denne må imidlertid korrigeres for differansen mellom bokførte verdier og realisasjonsverdier for eiendeler og gjeld. Likvidasjonsverdien er et spesialtilfelle av substansverdi og nesten uten unntak lavere enn substansverdien. Dette skyldes for det første at substandverdiberegninger forutsetter at virksomheten drives videre, og at eiendelene dermed kan selges i et ¿ordnet¿ marked. Likvidasjon innebærer forsert salg som i alle normale tilfeller innebærer ekstra rabatt til kjøper. Dessuten vil det ved likvidasjon og avvikling som regel påløpe ekstra kostnader som ikke medregnes under substansverdiberegninger.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.