Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

logistikk

[Eng. logistics][Synonymer: materialadministrasjon (MA)]
Med bedriftens logistikk mener vi hvordan varestrømmene til, innenfor og fra bedriften styres, og omfatter aktiviteter som planlegging kontroll, koordinering og organisering av varestrømmen fra leverandør via transport, lager/ innkjøp, produksjon og distribusjon ut til kunden. Har sin opprinnelse fra det militære hvor det betegner beregning, organisering og framføring av de ressurser en operasjon krever, bl.a. forsyningstjeneste, transport og sanitet. Også definert som følger: "Med logistikk vil vi mene styringen av vare- og informasjonsstrømmen fra opprinnelig kilde til mottaker på en slik måte at verdi skapes for sluttkunden".

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.