Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

lønnsoverheng

[Synonymer: overheng]
Angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et årligger over gjennomsnittet for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. Du kan også beskrive det som den delen av en lønnsøkning som (regnet i årslønn) slår ut for fullt først året etter at den er avtalt. Eks: En årslønn blir økt med 12 000 kroner fra 1. mai. Siden økningen får effekt bare for årets siste åtte måneder, blir lønnen for hele året 8000 kroner høyere enn året før. Året etter vil økningen gjelde hele året, og dette årets lønn blir 4000 kroner høyere enn året før, selv om det ikke er gitt noen ytterligere lønnsøkning. Denne forskjellen kalles lønnsoverheng.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - rammeverk
  Arne Seemann BergPartner Kvale Advokatfirma DA
  Ane BergoAdvokatfullmektig/ Associate

  Ansettelser - Juridisk rammeverk

  Det er viktig å gjøre ansettelser i tråd med lovgivningen og samtidig på en måte som skaper en forutsigbar løsning for både arbeidsgiver og arbeidstager. Her får du en oversikt over de mest sentrale forholdene.

 • Sjekklister
  Espen LysholmMarkedssjef i Danica Pensjon

  Valg av OTP

  Lov om obligatorisk tjenestepensjon pålegger bedrifter å ha en pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller visse minimumskrav. Samtidig er det også rom for å inngå avtaler som går ut over disse minimumskravene.

 • Hurtigguider - prosess
  Jeanette BrettevilleDaglig leder av Rydd i rot

  Medarbeidersamtale

  Gjør medarbeidersamtalen til en konstruktiv og nyttig samtale som gir konkrete resultater for både deg som leder, medarbeider og bedriften.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.