Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

markedsform

[Synonymer: markedsformer, konkurranseformer, strategiske typer]
Mulighetene til å nytte prisen som konkurransemiddel varierer en god del. Det er ofte nyttig å inndele bedrifter i grupper for å se på hvilke muligheter de har til å føre en selvstendig prispolitikk. Disse gruppene kalle markedsformer. Sentrale faktorer ved gruppering er 1) Forbrukernes innstilling/preferanse (deles igjen inn i standardvarer og differensierte varer) 2) Antall tilbydere 3) Størrelsesforhold bedriftene i mellom 4) Etableringshindringer. De viktigste markedsformene er perfekt konkurranse, monopol, oligopol, duopol, monopolistisk konkurranse, differensiert oligopol. 

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.