Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

normalresultat

Et normalresultat er et uttrykk for hva som er det ¿normale¿ prestasjonsnivået for selskapet. Hvilket resultat skaper de i et normalår? Du skal altså finne et ¿normalt¿ resultat, basert på historiske og framtidige resultat. Du må da 1) Korrigere regnskap og budsjetter for ekstraordinære poster og annet som gir et skjevt bilde i forhold til et normalt resultatnivå. 2) Definere flere års regnskap og budsjett i felles kroneverdi. 3) Avgjøre hvilken metode man vil benytte for å beregne et normalresultat på basis av en rekke av resultat for flere år (gjennomsnitt, eller...). 4) Definere hvilket resultatbegrep du skal benytte ( f.eks. EBIT).

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.