Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

normalresultatmetoden

Verdivurderingsmetode. Normalresultatmetoden er mye brukt i praksis og går ut på at man beregner et antatt normalt resultat i framtiden basert på de ressurser selskapet i dag besitter, samt det resultatpotensial man finner ved å analysere de siste års historisk resultat og de nærmeste års budsjetter. Steg for steg går du fram som følger: 1) Estimere framtidig antatt normalresultat 2) Definere et avkastningskrav i henhold til risiko 3) Estimere en framtidig realvekst i normalresultatet 4) Definere en tidshorisont for beregningen (og eventuelt en restverdi ved begrenset tidshorisont). På bakgrunn av dette beregner du så en avkastningsverdi. Resultatmodeller er mindre nøyaktige enn kontantstrømmodeller, og du forutsetter i disse at resultatene som kapitaliseres representerer en tilnærming til fremtidig netto kontantstrøm

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.