Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

omløpsmidler

[Eng. current assets]
(OM) Kortsiktige fordringer og eiendeler som ikke er for varig eie/bruk. Eiendeler som skal sirkulere, dvs. som er likvide midler (kasse, bank og postgiro) og eiendeler som relativt raskt kan gjøres om til likvide midler (f.eks. kundefordringer, andre kortsiktige fordringer og varebeholdninger). En av to hovedposter på eiendelssiden i balansen.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.