Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

outsourcing

Med outsourcing menes at man overlater til andre å utføre arbeidsoppgaver man tidligere har utført selv. F.eks. kan man begynne å kjøpe komponenter som man tidligere har produsert selv, man kan sette bort kafeteriadriften og vaktholdet, overlate til andre å føre regnskapet mv. En positiv side ved outsourcing er at man kan erstatte til dels faste kostnader med overveiende variable. En negativ side er at man kan miste kontroll. Spesielt er det viktig å beholde kontrollen over det som vi kaller kjernekompetanse, dvs. de deler av en vare eller tjeneste som er av vital betydning for konkurransekraften. Det er derfor normalt støttefunksjoner som er gjenstand for outsourcing, funksjoner som det ofte er rimelig å anta at kan leveres billigere av andre p.g.a. stordriftsfordeler.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.