Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

panterett

Panterett er realsikkerhet som gir pantehaveren særskilt dekningsadgang i ett eller flere bestemte formuesgoder som sikkerhet mot fordringen mot skyldneren personlig. Panteforhold reguleres av panteloven. Denne omhandler forhold som hva som kan pantsettes, avtalepant (fast eiendom, løsøre, verdipapirer, aksjer, kundefordringer mv), utleggspant og lovbestemt pant.
Se også:

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.