Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

P/E

P/E er definert som pris per aksje dividert med ordinært resultat før skatt per aksje, alternativt markedsverdi av egenkapitalen dividert med ordinært resultat etter skatt. Formel: (Børskurs pr. aksje/ordinært resultat etter skatt pr. aksje = Børskurs total/ordinært resultat etter skatt)

Fra det engelske Price-Earnings-ratio. Kurs/fortjenesteforhold på norsk. Et forholdstall som benyttes ved aksjeanalyser. Kurs/fortjenesteforholdet sier noe om hvor dyr en aksje er. Er for eksempel kurs/fortjenesteforholdet 10, tar det 10 år før børskursen er inntjent med dagens overskudd. Forholdstallet er bedre jo bedre vekstutsiktene er og jo lavere risikoen er.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.