Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

price/cashflow

Price /cashflow er en multiplikator som benyttes ved verdivurdering av selskaper. Den baseres på et nøkkeltall som knytter prisen til selskapets kontantstrøm i stedet for resultatet. Definisjon av kontantstrøm i denne sammenheng er: Resultat før skatt  -   Skatt + Avskrivninger  =  Kontantstrøm 

Dette er ikke noe korrekt uttrykk for kontantstrøm. Egentlig bør kontantstrømmen justeres ytterligere for avdrag langsiktig gjeld, nødvendige reinvesteringer og netto endringer i arbeidskapitalen. Dette nøkkeltallet er lavere enn P/E og gir uttrykk for forholdet mellom verdi og resultatet før avskrivninger, og derved også før hensyn tas til reinvesteringer. Det er derfor grunn til å være reservert mht. metodens pålitelighet. 

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.