Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

pro et contra

Oversikt over ulike argumeter for å imot et standpunkt. Oversikten kan være laget av en utenforstående betrakter av en diskusjon, og tjener som middel til orientering om hva som har vært framført eller kan framføres av argumenter fra ulike parter i dikusjonen. En pro et contra oversikt kan eventuelt tjene som forberedelse til en pro aut contra oversikt som munner ut i en konklusjon for eller imot det standpunkt som diskuteres.
Se også:

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.