Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

prokura

Fullmakt til å handle på en annens vegne i driften av dennes forretning og til å tegne firmaet. Denne kan innehas som ene-prokura eller av flere personer i fellesskap. Rettighetene som prokurist tilsvarer rettighet som firmaets signatur, minus salg eller pantsettelse av fast eiendom. Tilsvarer på samme måte daglig leders stilligsfullmakt pluss visse ting av særllig art, som for eksempel kjøp/salg av deler av virksomheten. Meldes til foretaksregisteret.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.