Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

relative metoder

Verdivurderingsmetoder der man ved hjelp av forholdstall skjeler til andre bedrifter "det er naturlig å sammenligne seg med. Det mest brukte forholdstallet er P/E-tallet (Price/Earning - pris delt på ordinært resultat etter skatt). Avkastningsverdien estimeres ved at ordinært resultat fratrukket skatt multipliseres med en P/E-faktor som bl.a. reflekterer risiko og vekstpotensial. Andre forholdstall som benyttes i ulike sammenhenger er Price/Cash-flow og Price/Sales. Relative metoder benyttes gjerne også som referanse og korreksjonsfaktor ved bruk av mer omfattende verdivurderingsmetoder.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.