Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

Riksmeklingsmannen

Institusjonens oppgave er å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Hovedformålet er altså å hjelpe partene i arbeidslivet til å unngå konflikt og dermed trygge arbeidsfreden. Meglingsordningen ble innført i Norge i 1915, da vi fikk den første arbeidstvistloven. Hovedtrekkene i meglingsinstitusjonen og meglingsordningen har vært lite endret siden da. Den meglingsinstitusjonen vi har i dag er hjemlet i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister (arbeidstvistloven), sist endra i 2003 (Ot.prop nr 46 (2001-2002) og Inst. O. nr 52 (2001-2002)). Meglingsinstitusjonen er en faglig uavhengig institusjon som administrativt ligger under Arbeids- og sosialdepartmentet. At instituasjonen er faglig uavhengig, ennebærer at verken Regjeringen eller organisasjonene i arbeidslivet kan instruere den. Virksomheten ledes av riksmeklingsmannen.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - rammeverk
  Arne Seemann BergPartner Kvale Advokatfirma DA
  Ane BergoAdvokatfullmektig/ Associate

  Ansettelser - Juridisk rammeverk

  Det er viktig å gjøre ansettelser i tråd med lovgivningen og samtidig på en måte som skaper en forutsigbar løsning for både arbeidsgiver og arbeidstager. Her får du en oversikt over de mest sentrale forholdene.

 • Sjekklister
  Espen LysholmMarkedssjef i Danica Pensjon

  Valg av OTP

  Lov om obligatorisk tjenestepensjon pålegger bedrifter å ha en pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller visse minimumskrav. Samtidig er det også rom for å inngå avtaler som går ut over disse minimumskravene.

 • Hurtigguider - prosess
  Jeanette BrettevilleDaglig leder av Rydd i rot

  Medarbeidersamtale

  Gjør medarbeidersamtalen til en konstruktiv og nyttig samtale som gir konkrete resultater for både deg som leder, medarbeider og bedriften.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.