Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

risikoeksponering

Dersom du har flere identifiserte risikofaktorer, kan det være en utfordring å ta stilling til hvilke av disse som br prioriteres å gjøre noe med. Å beregne en risikoeksponering er en enkel måte å sammenligne og rangere de ulike risikofaktorene på. Risikoeksponeringen for en gitt risiko = sannsynligheten for at den oppstår * det samlede tapet dersom den oppstår. Med andre ord: risikoeksponering = sannsynlighet * konsekvens. Du kan bruke skalaer f.eks fra 1-5 eller du kan regne med prosenter for sannsynlighet og estimerte beløp for tap. Et problem med en slik score er at den gir samme verdi for lav sannsynlighet * høy konsekvens som høy sannsynlighet * lav konsekvens. For å ivareta informasjon om disse forskjellene, kan du benytte en risikomatrise når du vurderer risikofaktorene og velger egnet respons.
Se også:

Relatert innhold


 • Sjekklister
  Anders ThoresenPartner i DHT Corporate Services AS

  Risikofaktorer

  Det å analysere en bedrifts risiko handler om å kunne se for seg hva som kan gå galt, hvor sannsynlig det er og hvilke konsekvenser det vil kunne få. Disse mulige negative hendelsene kan kalles risikofaktorer.

 • Idébank

  Risikomatrisen (Risk Response Matrix)

  Hvor går grensen for hvilken risiko virksomheten din tolererer? Ligger noen potensielle hendelser over denne grensen? Da må du sørge for å redusere risikoeksponeringen slik at de havner innenfor grensen.

 • Økonomi- og styringsverktøy
  Anders ThoresenPartner i DHT Corporate Services AS

  Risikovurderingsverktøy (se BT360.no)

  Excelbasert verktøy for identifisering, vurdering og dokumentasjon av risiko i virksomheter. Støtter risikovurderinger for alt fra hele virksomheter til mindre prosjekter eller investeringer. Du kan gjøre en helhetlig vurdering eller se det kun fra et gitt perspektiv, som for eksempel finansiell risiko.

 • Idébank

  Risikorespons

  All virksomhet innebærer risiko. Risikostyring handler ikke om å fjerne all risiko, men om å bringe den i samsvar med det nivået av risiko som din virksomhet definerer som akseptabel.

 • Fagartikler

  Helhetlig risikostyring - en integrert og fremtidsrettet prosess

  Til enhver tid vil selskaper være utsatt for negative og uforutsette hendelser. Hendelser som vil påvirke drift og lønnsomhet. En måte å avhjelpe slike situasjoner på vil være å utarbeide en helhetlig risikostyringsstrategi som går på tvers av funksjoner og landegrenser med det formål å redusere denne risikoen og usikkerheten.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.