Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

risikomatrise

[Eng. risk matrix, risk respons matrix, risk toleranse matrix][Synonymer: risikoresponsmatrise, risiko respons matrise]
En visuell framstilling av hvordan risikoelementene plasserer seg innenfor ulike risikonivå, hvor aksene i matrisen angir sannsynlighet og konsekvens. Et verktøy som blant annet benyttes for vurdering og valg av risikorespons.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.