Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

risikonivå

En kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens som angir en viss grad av risiko. Det kan deles inn i flere nivå, for eksempel: meget lav, lav, middels, høy, meget høy.

Relatert innhold


 • Sjekklister
  Anders ThoresenPartner i DHT Corporate Services AS

  Risikofaktorer

  Det å analysere en bedrifts risiko handler om å kunne se for seg hva som kan gå galt, hvor sannsynlig det er og hvilke konsekvenser det vil kunne få. Disse mulige negative hendelsene kan kalles risikofaktorer.

 • Idébank

  Risikomatrisen (Risk Response Matrix)

  Hvor går grensen for hvilken risiko virksomheten din tolererer? Ligger noen potensielle hendelser over denne grensen? Da må du sørge for å redusere risikoeksponeringen slik at de havner innenfor grensen.

 • Økonomi- og styringsverktøy
  Anders ThoresenPartner i DHT Corporate Services AS

  Risikovurderingsverktøy (se BT360.no)

  Excelbasert verktøy for identifisering, vurdering og dokumentasjon av risiko i virksomheter. Støtter risikovurderinger for alt fra hele virksomheter til mindre prosjekter eller investeringer. Du kan gjøre en helhetlig vurdering eller se det kun fra et gitt perspektiv, som for eksempel finansiell risiko.

 • Idébank

  Risikorespons

  All virksomhet innebærer risiko. Risikostyring handler ikke om å fjerne all risiko, men om å bringe den i samsvar med det nivået av risiko som din virksomhet definerer som akseptabel.

 • Fagartikler

  Helhetlig risikostyring - en integrert og fremtidsrettet prosess

  Til enhver tid vil selskaper være utsatt for negative og uforutsette hendelser. Hendelser som vil påvirke drift og lønnsomhet. En måte å avhjelpe slike situasjoner på vil være å utarbeide en helhetlig risikostyringsstrategi som går på tvers av funksjoner og landegrenser med det formål å redusere denne risikoen og usikkerheten.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.