Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

sysselsatt kapital

[Eng. Enterprice value = EV]

 

Formel: Totalkapital - Ikke rentebærende gjeld - Andre ikke driftsrelaterte aktiva

 

Begrepet benyttes mye ved verdivurdering av selskaper. Det er kritisk å skille mellom markedsverdien av egenkapitalen og markedsverdien av sysselsatt kapital. Rent matematisk er sammenhengen dette:

Verdi av egenkapital = verdi av sysselsatt kapital – netto rentebærende gjeld.

For å få et enklere bilde på dette, kan en trekke parallellen til en bolig: Hvis du kjøper et hus for 5 MNOK (millioner kroner), er dette å sammenligne med verdien av sysselsatt kapital i en bedrift. Dette kan du for eksempel ha finansiert med 1 MNOK av egne midler (verdi av egenkapital) og 4 MNOK i lån fra banken (netto rentebærende gjeld). Tilsvarende er det for en bedrift. Når en snakker om markedsverdien av en bedrift, tenker en imidlertid stort sett på verdien av 100% av egenkapitalen (i motsetning til når en snakker om markedsverdien av en bolig).

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.