Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

latent skatt

Generelt tar man hensyn til latent skatt på merverdier utover ligningsmessig nedskrevne verdier når den som erverver (kjøper) eiendelene ikke får anledning til å legge merverdiene til grunn ved fastsettelse av sin skattemessige inngangsverdi i forbindelse med fremtidige avskrivninger og beregning av salgsgevinster. Dette gjelder når det forutsettes at aksjene beholdes i overskuelig fremtid av kjøper.

En kjøper av aksjer får ikke anledning til å avskrive de merverdiene i eiendelene slik som en kjøper av eiendelene i selskapet ville fått. Dermed vil kjøper av aksjer gå glipp av de skattebesparelser som ovennevnte høyere avskrivninger ville medført ved kjøp av eiendelene. Nåverdien av disse tapte fremtidige skattebesparelser utgjør den latente skatten.

Eksempler på når latent skatt er relevant: Verdsettelser av aksjer i forbindelse med kjøp, salg, fisjoner og likvidasjoner og verdsettelse av andeler i ANS, K/S og DA.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.