Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
økonomi
Disposisjon av ressurser. Læren om hvordan knappe ressurser kan utnyttes til alternative formål for å tilfredsstille menneskenes behov best mulig. En økonomi er derfor en mekanisme som fordeler knappe ressurser på konkurrerende formål. Det vil si at... Les mer
økonomisk aktivitet
Det folk gjør for å hanskes med knapphet.
økonomisk effektivitet
En allokering av samfunnets knappe ressurser som maksimerer samfunnsøkonomisk overskudd. Innebærer effektivitet i konsumet og effektivitet i produksjonen samtidig. Det er en tilstand hvor det, gitt tekno­logi og ressurstilgang, ikke er mulig å bedre... Les mer
økonomisk gode
Et gode som er knapt i for­hold til samlet etterspørsel etter det. Det må derfor rasjoneres, vanligvis ved hjelp av pris. Et økonomisk gode er altså en vare eller en tjeneste som noen er villige til å betale for.
økonomisk levetid
Den levetid for et anleggsmiddel som gir optimalt resultat.
økonomisk ordrekvantum
Summen av innkjøps-, lagrings- og tomgangskostnader.
økonomisk politikk
Økonomisk politikk handler om å utnytte arbeidskraften og pengene i samfunnet på en best mulig måte. Det er Stortinget som vedtar den økonomiske politikken. Den økonomiske politikken omfatter de fleste sider av samfunnet vårt. Det handler om hva vi skal... Les mer
økonomisk ramme
Begrep brukt i flere sammenhenger, blant annet i forbindelse med tariffoppgjør. Her som et mer omfattende begrep enn lønnstillegg og betegner endringer i tariffavtalen og hva disse koster arbeidsgiveren totalt.
økonomisk rasjonalitet
Betyr at individene søker maksimal tilfredshet og følgelig alltid utnytter enhver mulighet til å forbedre sin situasjon.
økonomisk ressurs
En ressurs som er knapp, og som derfor krever en pris større enn null.
økonomistyringssystem
Man må ha tilgang til mest mulig pålitelige data for å kunne treffe riktige beslutninger. Bedrifter må derfor samle inn data, som må systematiseres, spres til beslutningstakerne og analyseres. I større bedrifter har man en egen økonomiavdeling. En av... Les mer
ønsket resultat fra et møte
Ønsket resultat fra et møte beskriver, så presist, konkret og spesifikt som mulig, hva gruppen skal ta med når de forlater møtet. Et møte kan gjerne ha flere ønskede resultat. Det bør være åpenbar utvikling fra hensikt (hvorfor dette møtet) til ønsket

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.