Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

Beta-verdi

Beta er et mål på hvor mye en aksje svinger i forhold til markedet. Er en aksjes beta lik 1, vil aksjen svinge like mange prosent som markedet. Er en aksjes beta større (mindre) enn 1, vil aksjen bevege seg mer (mindre) enn markedet målt i prosent. Mer spesifikt kan man si at den prosentvise endringen i markedet multiplisert med aksjens beta er lik prosentvis endring i aksjen. Dersom markedet er opp (ned) 10% og aksjens beta mot markedet er 1.2, vil aksjen være opp (ned) 12%.

En aksjes risiko, dvs svingninger, kan deles opp i systematisk og usystematisk risiko. Beta er en del av aksjens systematiske risiko (markedsrisiko) - dvs den del av en aksjes bevegelse som ikke kan diversifiseres bort i en portefølje med flere aksjer (diversifisering betyr å spre risikoen på flere aksjer, dvs ikke alle eggene i samme kurv). Usystematisk risiko, dvs selskaps-spesifikke hendelser, kan til forskjell fra systematisk risiko iversifiseres bort.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.