Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
JIT
Just in time
joint venture
Samarbeidsavtale om et enkelt tiltak. Organisasjon som flere har gått sammen om å etablere
jordskifterett
Jordskifterettene er en landsdekkende særdomstol med oppgaver forankret i jordskifteloven. Jordskifterettene avgjør rettspørsmål og vedtar planer som gir mer rasjonelle bruk, merker og rapporterer grenser og lager eiendomskart. Jordskifterettene består... Les mer
JPEG
Joint Photographers Experts Group. Filformat for fargebilder med innebygget kompresjon som automatisk gjør filen mindre enn den opprinnelig var laget som.
juridisk due diligence
Sentralt i oppkjøp av virksomheter. Er papirene i orden? Er alle formalia i orden og i overenstemmelse med det som er oppgitt fra selgers side? Hvordan er risikoen for skjulte eller latente skatte- og avgiftskrav? Foreligger det juridiske aspekt ved... Les mer
jury
Populært navn på lagretten. Ti lekdommere (ikke-juridiske dommere) som avgjør skyldspørsmålet i de mer alvorlige straffesaker for lagmannsretten. Av de ti er fire også med på fastsettelse av straffen.
JUSE
Japanese Union of Scientist and Engineers. Sentralorganisasjon i utviklingen av TQM i Japan og mange andre land.
JUSEs sju ledelsesteknikker
Sju ledelsesteknikker innenfor kvalitet som JUSE presenterte på 1980-tallet. Teknikkene heter: Relasjonsdiagram, affinitetsdiagram, matrisediagram, trediagram, matrise! dataanalyse, prosessbeslutningsdiagram, pildiagram.
just in time
(JIT) Just-in-time-filosofien stammer fra Japan og fokuserer på å eliminere alt som er unødvendig i vareflyten gjennom produksjon og distribusjon. Dette for å oppnå reduksjon av ledetider, reduksjon av omstillingskostnader ved overgang til produksjon av... Les mer
justert driftsresultat
Bokført driftsresultat justert for unormale poster.