Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

lønnskostnader

[Eng. personnel expenses]
Lønnskostnader inkluderer alle former for lønnsutbetaling, som er godtgjørelsen for den direkte arbeidstiden som utbetales arbeidstakerne, og indirekte lønnskostnader. Indirkte lønnskostnader består av en rekke elementer. For timelønn er de viktigste: Godtgjørelse for bevegelige helligdager, sykelønn, lønn under permisjon, feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, LO-NHO-ordningen (bl.a. avgifter til avtalefestet pensjon o.l.). En del bedrifter har også pensjonsordninger for de ansatte. De indirekte lønnskostnadene kan til sammen ligge på ca 40% av den direkte timelønnen. Dersom de ansatte mottar månedslønn, inkluderer denne godtgjørelse for bl.a. bevegelige helligdager og permisjoner. Lønnskostnader brukes ofte ved internasjonale sammenligninger av konkurranseevnen.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - prosess
  Anders SkoeEget konsulentfirma, ICS, Sveits

  Strategimotoren

  Få et strukturert og praktisk rammeverk som hjelper deg både med å utvikle, vedlikeholde og forankre mål og strategier som gir resultater.

 • Hurtigguider - rammeverk
  Anders SkoeEget konsulentfirma, ICS, Sveits

  Bedriftens identitet

  En bedrifts identitet kan gjerne betegnes som bedriftens egenart, og kan beskrives gjennom de fire sentrale, langsiktige og grunnleggende begrepene visjon, misjon, forretningsidé og organisasjonsidé.

 • Hurtigguider - prosess
  Anders SkoeEget konsulentfirma, ICS, Sveits

  Lag en SWOT-analyse som virker

  Få kartlagt de muligher og problemer det er kritisk å gjøre noe med i den kommende planperioden. Legg grunnlaget for operative strategier og fokus i organisasjonen.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.