Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

varekreditt

[Synonymer: leverandørkreditt.]
Betalingshenstand gitt av vareleverandør. Ofte har kjøper ikke noe valg, men må akseptere selgers kredittbetingelser. Det forekommer imidlertid at kredittbetingelsene er gjenstand for forhandlinger mellom kjøper og selger. Selgeren vil ofte se på kredittbetingelsene som en del av salgsinnsatsen og derfor betrakte pris, reklame, kredittbetingelser o.l. under ett. Utgjør en del av fremmedkapitalen for kjøper, og kan ofte være en gunstig finansieringsform. Den er gratis så lenge han ikke taper kontantrabatter eller oversitter kredittfrister og dermed blir rentebelastet. Varekreditten er også en smidig finansieringsform fordi kreditten ofte varierer i takt med kapitalbehovet. På samme måte som vareleverandørene yter kreditt, vil også leverandører av tjenester ofte gi kreditt. Ellers betales også deler av lønn, feriepenger, avgifter til det offentlige mv. etterskuddsvis.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.