Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

verdijustert egenkapital

(VJEK) Eiendeler priset til dagsverdi med fradrag av gjeld. Tilsvarer bokført egenkapital + konvertible obl. lån + mer-/mindreverdier aktiva og passiva justert for skatt. I tilknytning til dette nøkkeltallet bør selskapet vise en detaljert oppstilling hvor beregninger og forutsetninger fremkommer. Nøkkeltallet kan alternativt brukes eksklusiv effekten av konvertible lån. I så fall bør dette fremgå i en note.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.