Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

verdivurdering - verdsettelse

Verdivurdering og verdsettelse er synonyme begreper. Begge handler om å finne verdien på et selskap (eventuelt en eiendel). Verdsettelse kan imidlertid oppfattes som noe mer bestemt (et konkret beløp), mens verdivurdering ikke er så bastant og ofte opererer med et fra-til intervall på verdi. Både verdivurdering og verdsettelse er en subjektiv vurdering av en virksomhets verdi, basert på en kombinasjon av en vurdering av de verdier som er skapt og forventninger til verdiskapning framover i tid. Det finnes en rekke metoder for utarbeidelse av verdivurderinger. Vurderingen vil imidlertid alltid være subjektiv da de elementene som inngår vil vektlegges ulikt avhengig av hva du er ute etter, samt at forventninger til framtiden vil være ulike. Sentrale begrep: Avkastningsverdi og substansverdi.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.