Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
yrkesfrekvens
Arbeidsstyrken som andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 74 år. I internasjonal målestokk er yrkesfrekvensen høy i Norge, om lag 10 prosentpoeng over gjennomsnittet i OECD-området.
yrkesskadeforsikring
Alle arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte, enten de arbeider hel- eller deltid. Forsikringen dekker følgende skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden (inklusive... Les mer