IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

10 tips for inntektsforbedring

 1. Selg mer i eksisterende markeder med eksisterende produkter
 2. Selg mer i eksisterende markeder med nye produkter
 3. Selg eksisterende produkter i nye markeder
 4. Selg nye produkter i nye markeder
 5. Øk pris (hvis mulig) samtidig som salgsvolumet opprettholdes (redusere rabatter)
 6. Hva kan gjøres for å nå nye kundegrupper/kunder?
  • Nye kategorier
  • Nye bransjer
  • Nye geografiske områder
  • Internasjonalisering
  • Hva kan gjøres for å kutte ut kunder som ikke er lønnsomme - eventuelt gjøre disse lønnsomme?
 7. Dekkes kundenes behov godt nok? Hva kan eventuelt gjøres for å dekke de bedre?
 8. Sett mer fokus på salg og salgsoppfølging; ansett eventuelt nye og bedre selgere
 9. Prioriter salgs-/distribusjonskanaler som gir best effekt
 10. Bedre kvalitet og/eller betalingsoppfølging for faktisk å få inn de penger som er fakturert og/eller unngå reklamasjoner