IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Tor-Geir Engebretsen
Partner i DHT Corporate Services AS

10 tips for kostnadsreduksjon

Definer, kontroller og strukturer kostnadene.

 1. Få tydelig definisjon på og kontroll over kostnadsbasen (hva er ”running cost”)
 2. Prioriter store poster som det er mulig å gjøre noe med
  (ideelt sett som ikke er kritiske for bedriften)
 3. Hvis mulig, prioriter kutt av kostnader som ikke påvirker salget og bruttofortjenesten / dekningsbidraget direkte
 4. Strukturer kostnadene på en hensiktsmessig måte, for eksempel:

  1. Kostnadsart: varekostnad / innkjøp, lønn, markedsføring, støtte / administrasjon, andre driftskostnader etc.
  2. Om det tar kort eller lang tid før kostnadsreduksjonen gir full/betydelig effekt

 5. Når det er behov for større kostnadsreduksjoner ('krigskirurgi'): Tør å ta skikkelig i – Det er sjeldent det kuttes for mye
 6. Lag en ryddig oversikt som oppsummerer besparelsene. Grove estimater er OK, eksempelvis for bemanning: brutto lønn X 1,4. Faktoren (typisk 1,3-1,5 ) dekker inn arbeidsgiveravgift, feriepenger, sosiale kostnader, pensjonskostnader, PC / telefon / andre individkostnader og eventuelle spesielle kostnader bedriften har per ansatt
 7. Lag en tydelig handlingsplan med konkrete aktiviteter som muliggjør kostnadskuttene
 8. Gjør om faste kostnader til variable. Dette vil gi større fleksibilitet hvis omsetningen går ned. Bruk av underleverandører i stedet for å produsere selv kan være et alternativ
 9. Ikke glem salget mens du kutter kostnader; da må du kutte enda mer kostnader for å komme i balanse
 10. Bruk advokat eller annen kompetent rådgiver for å sikre riktig prosess ved nedbemanning