IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

12 tips for forbedring av lønnsomhet og likviditet

 1. Gjør en grundig analyse av situasjonen og hvordan den har blitt slik
 2. Forstå hvor mye skoen trykker; er det behov for ’finkirurgi’ eller ’krigskirurgi’?
 3. Forstå hvilken hovedkategori av tiltak som er mest relevant for å bedre situasjonen: inntektsøkning, kostnadsreduksjon, kapitalfrigjøring eller andre kilder til likviditet?
 4. Hvis det er akutt behov for lønnsomhetsforbedring (”krigskirurgi”): reduser kostnader først slik at de er tilpasset inntektsnivået, deretter kan kostnader øke i takt med inntekter (med mindre selskapet er i en kontrollert vekstfase der midlertidig underskudd er en bevisst del av strategien og finansieres på en forsvarlig måte)
 5. Hvis det er behov for kostnadsreduksjon, ikke fall for fristelsen av å ”vokse” ut av problemet ved å øke inntekter i stedet for å kutte kostnader
 6. Skill mellom tiltak som gir effekt på kort (quick wins) og lang sikt
 7. Grunnleggende forhold som bedriftskultur, systemer, rutiner etc. er meget viktig for lønnsomhet over tid (både kostnadskontroll og inntektsøkning), men endringer i dette gir sjelden lønnsomhetsforbedring på kort sikt (ofte heller det motsatte)
 8. Lag en tydelig handlingsplan med alle aktiviteter som kreves for å realisere lønnsomhetsforbedringene, med ansvarlig person og tidspunkt for når aktiviteten skal følges opp
 9. Følg opp handlingsplanen jevnlig (minimum hver måned) og sett spesielt fokus på aktiviteter som ’ligger bak’ planen
 10. Involver organisasjonen og fagorganisasjoner på en balansert måte i prosessen; dette er viktig både for å finne de beste løsningene, skape motivasjon i organisasjonen og sørge for at en opptrer i tråd med lover og regler (gjelder spesielt nedbemanning).
 11. Sørg for godt beslutningsunderlag, men tør å ta de viktige avgjørelsene tidsnok
 12. God og tydelig kommunikasjon (internt og eksternt) er avgjørende for å lykkes