SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Sigurd Knudtzon
Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

20 spørsmål ved et generasjonsskifte

Nøkkelen er å få til en prosess som oppleves som ordentlig og rettferdig, med god kommunikasjon og tid til bearbeidelse underveis.

Last ned

Et generasjonsskifte setter som oftest sterke følelser i sving hos arvingene, og det er sjelden at man finner løsninger som framstår som  optimale og rettferdige for alle. Mange familier har fått store problemer og til og med ”gått i oppløsning” som følge av slike følelser.

Utfordringen ligger derfor i å skape forståelse – så langt råd er – for de resultater som man kommer frem til.  Nøkkelen her er å få til en prosess som oppleves som ordentlig og rettferdig, med god kommunikasjon og tid til bearbeidelse underveis.

En måte å få avklart de behov og interesser som skal ivaretas, er simpelthen å stille enkle og fundamentale spørsmål. Det er spørsmålene som stilles som er grunnlaget for de løsninger som velges og som planleggingen må bygge på. Her følger 20 sentrale spørsmål som av erfaring er aktuelle i mange generasjonsskifter:

Tips

Oppsummer gjerne delresultater skriftlig underveis, og inviter de berørte til å gi kommentarer. Dette sparer både tid, frustrasjoner og ressursbruk senere i prosessen.
 

Tips

Ved et generasjonsskifte er det viktig å være klar over at barnas ektefeller ofte kan være kilden til mistenksomhet, skjulte agendaer og årsaken til ”irrasjonell” opptreden hos barna selv.
1.    Skal virksomheten drives videre når dagens eiere trekker seg tilbake?

2.    Skal virksomheten eies innen familien i fremtiden?

3.    Hvordan bør eierfordelingen bli?

4.    Skal virksomheten ledes av familiemedlemmer?

5.    Bør virksomheten tilføres ekstern kompetanse i ledelse eller styret?

6.    Vil virksomheten kunne utvikle seg bedre under nytt hel- eller deleierskap?

7.    Jevn fordeling/skjevdeling av eierskap i virksomheten innenfor familien?

8.    Bør fremtidig eierform vurderes? (AS, Enkeltmannsforetak/ANS DA, holdingselskap, drifts- og eiendomsselskap?

9.    Hva er virksomheten verdt og hvordan bør verdiene best ivaretas/økes i fremtiden?

10.  Ivaretas verdiene og driften best ved å selge selskapet, eventuelt børsintrodusere det?

11.  Bør overdragelse skje mens senior fortsatt er i live? Hva er i så fall ”riktig” tidspunkt?

12.  Hva er konsekvenser av overføring først ved død?

13.  Er det nødvendig å vurdere forhold til ektefelle/samboer før overdragelsen gjøres?

14.  Er det aktuelt å vurdere overføringer/fordelinger av andre eiendeler enn virksomheten (hus, hytter andre formuesmidler)?

15.  Skal enkelte arvinger motta arv i form av kontanter?

16.  Hva er de likviditetsmessige konsekvensene for senior og arvinger/gavemottakere?

17.  Hva er seniors fremtidige inntektsgrunnlag?

18.  Er det ønskelig å tilrettelegge for gjenlevende ektefelle/samboer etter seniors død?

19.  Bør løsningen primært ta sikte på minimalisere fremtidig skatt og avgift?

20.  Er det ønskelig med en prosess som heller vektlegger fred i familien enn optimale økonomiske, skattemessige og avgiftsmessige forhold?

INNHOLD - Regnskapsanalyse