IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Sigurd Knudtzon
Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Alternativer til forhandlingsløsning

Trenger du å forhandle? Hva er alternativene?

Last ned

Det første spørsmålet en forhandler må stille seg selv er: Behøver jeg egentlig å forhandle; hva er mitt beste alternativ til forhandlingsløsning med motparten (på engelsk: BATNA - Best Alternative To a Negotiated Agreement)? 

Dette er er viktig i forhold til om man skal bruke ressurser på en forhandling, men også i forhold til hvor sterkt man stiller dersom man velger å gå inn i en forhandling.

Her er noen eksmpler på mulige alternativer:

  • Ikke gjøre noe i det hele tatt
  • Kjøpe et annet sted
  • Unnvære et gode eller dekke det på en annen måte
  • Rettssak eller voldgift i konfliktsituasjoner
  • Økonomiske trusler
  • Varsel om streik/lockout
 

Støtte