DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Åpningsbalanse ved stiftelse av ny bedrift

Her viser vi hvordan du stiller opp åpningsbalansen som skal vedlegges stiftelsesdokumentet til nyopprettede aksjeselskap.Se eksempler både med og uten omkostninger. Du finner også eksempler på revisors uttalelse om åpningsbalansen.
De to eksemplene gjelder for henholdsvis ordinært stiftelsesdokument (med eller uten tingsinnskudd, det spiller ingen rolle), og stiftelsesdokument med omkostninger. Åpningsbalanse er imidlertid nå bare påkrevd hvor innskudd skjer ved tingsinnskudd, selskapet skal bli part i en avtale eller noen skal gis særskilte rettigheter i som nevnt i § 2-4, jfr § 2-8 første ledd.

Posten med overkursfond er vanlig å ta med dersom man ønsker mindre aksjekapital enn det beløpet selskapet trenger for å starte opp. 

Et eventuelt tingsinnskudd inngår i fordringen "Krav på innbetaling av selskapskapital" og vil derfor ikke fremkomme som egen post i åpningsbalansen. 

Last ned eksemplene og tilpass til ditt eget selskap.

Du kan også laste ned eksempler på uttalelse fra revisor knyttet til åpningsbalansen.