Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Dekningsgrad

Finansielt nøkkeltall som sier noe om lønnsomhet (rentabilitet). Formel med forklaring og kommentarer.
""
-
 
hvor

Dekningsbidrag = Salgsinntekter - Variable kostnader

Det vurderes gjerne som positivt å ha en så høy dekningsgrad som mulig, da en salgsøkning i så fall vil gi stort positivt utslag på fortjenesten. På den annen side kan det være at virksomheten har lave variable kostnader (og dermed høy dekningsgrad) fordi den i stedet har høye faste kostnader, og dermed er mer sårbar for svingninger i salget.

I mange tilfeller skilles det ikke mellom variable kostnader og direkte kostnader (varekost), eller mellom faste kostnader og indirekte kostnader. Derfor vil du også ofte se dekningsbidrag og bruttofortjeneste brukt om hverandre, spesielt i analyser basert på eksternt tilgjengelig informasjon.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte