DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Eiendelsoversikt

Få oversikt over og presenter bedriftens eiendeler på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten.
Vedlagt kan du laste ned en mal i Excel som hjelper deg å få god oversikt over de eiendelene bedriften eier. Du kan selv tilpasse malen til behovene i den konkrete bedriften. I tillegg til selve malen inneholder vedlegget en arkfane "EKSEMPEL" som viser hvordan dette kan se ut for en bedrift.

 

Malen inkluderer følgende:

 • Selskapsnavn
 • Dato for siste oppdatering
 • Kategorioversikt
  • Kategorinummer
  • Kategorinavn (for eksempel Eiendom, Maskiner og utstyr, Data / kopi / telefon, Biler og andre kjøretøy)
 • Eiendeler
  • Eiendelnummer
  • Kategorinummer
  • Kategorinavn (hentes automatisk ved valg av kategorinummer)
  • Beskrivelse
  • Leverandør / selger
  • Anskaffelsestidspunkt
 • Beløp
  • Anskaffelseskost
  • Samlet avskrivning
  • Bokført verdi
  • Skattemessig nedskrevet verdi
  • Markedsverdi
  • Summeringer
 • Kommentarer