DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Grunnleggende selskapsinformasjon

Få oversikt og presenter grunnleggende selskapsinformasjon på en ryddig måte. Det gir verdi både i løpende drift og ved salg av virksomheten.
Vedlagt kan du laste ned en mal i Excel som hjelper deg å samle og presentere grunnleggende selskapsinformasjon på en ryddig måte. Du kan selv tilpasse malen til behovene i den konkrete bedriften. I tillegg til selve malen inneholder vedlegget en arkfane "EKSEMPEL" som viser hvordan dette kan se ut for en bedrift.

 

Malen inkluderer følgende:

 • Dato for siste oppdatering
 • Selskapsformalia
  • Selskapsnavn
  • Organisasjonsnummer
  • Etableringsår
  • Daglig leder
  • Styreleder
  • Signatur
  • Prokura
  • Hovedbankforbindelse
  • Revisor
  • Regnskapsfører
 • Aksjonæroversikt
  • Navn på aksjonær
  • Antall aksjer 
  • Eierandel
 • Kontaktdata
  • Enhet
  • Kontaktperson
  • Telefon
  • E-post
  • Adresse
  • Postnummer
  • Sted
  • Land